BIC Innovation

Rheolwr Rhanbarthol Clwstwr Twf Cynaliadwy Bwyd a Diod Cymru (Cymru Gyfan)

Dyddiad cau: 27 Awst

Cyflwyno’r rhaglen ymgysylltu â chlwstwr fel rhan o dîm o bump a helpu busnesau bach a chanolig Bwyd a Diod ledled Cymru i oroesi argyfwng uniongyrchol Covid-19, yna sefydlogi’r busnes a’i baratoi ar gyfer tyfu; ar gyfer busnesau bwyd a diod bach a chanolig sydd wedi profi cynnydd yn eu harchebion yn ystod y pandemig a’u helpu i dyfu mewn dull cynaliadwy.

Bydd Clwstwr Twf Cynaliadwy Bwyd a Diod Cymru yn helpu busnesau bwyd a diod mwy uchelgeisiol Cymru i dyfu mewn ffordd gynaliadwy trwy gynyddu dealltwriaeth o gyllid, rheoli risg, cynyddu strategaethau ac arallgyfeirio, gan alluogi’r aelodau i gynnig cyfleoedd cyflogaeth pellach.

Bydd gan Rheolwr Rhanbarthol y Clwstwr profiad sylweddol o’r sector bwyd neu ddiod â lefelau uchel o graffter a dealltwriaeth ariannol.  Bydd yr unigolyn yn gredadwy iawn i uwch reolwyr/perchnogion busnesau bwyd a diod a buddsoddwyr/benthycwyr a darparwyr cronfeydd.  Bydd holl Reolwyr Rhanbarthol y Clwstwr yn hyrwyddo sector bwyd a diod Cymru ac yn cynyddu arfer da.

I ymgeisio anfonwch e-bost i: leah.watkins@bic-innovation.com

Enw’r cwmni neu sefydliad
BIC Innovation
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-.-Manyleb-Person.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Awst