Mudiad Meithrin

Swyddog Cefnogi Marchnata a Hyrwyddo Gogledd Ddwyrain

Dyddiad cau: 17 Mehefin

Cyflog: MM9- £18,763 pro rata

Oriau: 27 awr yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad

Am fwy o fanylion am y swydd cysylltwch a Carys Gwyn, Rheolwr Talaith carys.gwyn@meithrin.cymru

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru.

Dyddiad cau: 17 Mehefin 2021 11.55yh.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1.-Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-1.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd-Swyddog-6.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Mehefin