Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol) – CGA 7b

Dyddiad cau: 21 Hydref 2021

£25,030 – £28,850 y flwyddyn gyda buddion ychwanegol

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio fel rhan o’r tîm Cymwysterau a Chofrestru, bydd y Swyddog Cofrestru yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni gwaith Cofrestru’r CGA, gan gynnwys cynnal Cofrestr yr Ymarferwyr Addysg, darparu gwasanaeth ymholi dwyieithog proffesiynol a chyfleusterau desg gymorth i ymarferwyr a chyflogwyr, gan weinyddu gwobrwyo Statws Athro Cymwysedig a datblygu a pharatoi adroddiadau ac ystadegau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol, gyda phrofiad o drin ymholiadau amrywiol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn siaradwr Cymraeg rhugl a bydd ganddo’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

Mae buddion i gyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth neu i lawrlwytho pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor y Gweithlu Addysg
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2021