UCAC

Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwy-ydd Personol

Dyddiad cau: 25 Hydref 2021

Cyfnod Mamolaeth

Rhan amser: 4 diwrnod yr wythnos

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno â’n tîm gweithgar.

Prif waith y Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwy-ydd Personol fydd rhoi cymorth gweinyddol  i’r Ysgrifennydd Cyffredinol a chydlynu materion cyfathrebu a threfnu UCAC.

Cyflog cychwyn yn y swydd: £27,717.03 (pro rata)

Ceir ffurflen gais, disgrifiad swydd a manylion pellach ar wefan UCAC.

01970 639950|ucac@ucac.cymru

FFURFLEN GAIS (word)

DISGRIFIAD SWYDD

DISGRIFIAD PERSON

Enw’r cwmni neu sefydliad
UCAC
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Hydref 2021