Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Swyddog Cyfathrebu Digidol (Swydd 12 mis)

Dyddiad cau: 16 Mawrth

Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth / Gweithio o Bell

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu Digidol i ymuno â ni am gontract tymor penodol 12 mis.

 

Y Buddion

– Cyflog o £ 25,481 – £ 27,741 y flwyddyn

– Chwarae rhan allweddol yn y gwaith o hyrwyddo ac ymwybyddiaeth Parc Cenedlaethol Eryri

– Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri neu’ch cartref eich hun

 

Y Rôl

Fel Swyddog Cyfathrebu Digidol, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’n Swyddogion Cyfathrebu i ddarparu cynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefan rhagorol i yrru gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Barc Cenedlaethol Eryri.

Gan gynhyrchu amrywiaeth o gyfathrebu digidol deniadol ac ysbrydoledig, byddwch yn arwain yn arbennig ar benwythnosau a Gwyliau Banc, gan hyrwyddo’r Parc Cenedlaethol ac ymddygiad cadarnhaol ynddo.

Gan gyflawni ein strategaeth gyfathrebu, byddwch hefyd yn codi ymwybyddiaeth o rinweddau arbennig Eryri a dibenion craidd yr Awdurdod.

 

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cyfathrebu Digidol, bydd angen i chi:

– Y gallu i gyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig

– Profiad o gyfleu materion dadleuol i’r cyhoedd yn gyffredinol mewn ffordd atyniadol

– Profiad o ddatblygu a darparu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol

– Profiad o gyfathrebu digidol gan gynnwys gwefannau a chyfryngau cymdeithasol

– Gradd neu gymhwyster neu brofiad cyfatebol mewn cysylltiadau cyhoeddus, cysylltiadau â’r cyfryngau, astudiaethau digidol neu farchnata neu bwnc tebyg sydd â chysylltiad agos

– Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda’r ddawn i gynhyrchu deunydd digidol creadigol a ffeithiol bywiog a chyffrous yn y Saesneg a’r Gymraeg yn gywir, gan gynnwys y gallu i addasu arddull a thôn y llais i ddiwallu anghenion y gynulleidfa.

– Y gallu i gyfieithu deunydd ysgrifenedig creadigol yn gywir o’r Gymraeg i’r Saesneg a’r Saesneg i’r Gymraeg, heb golli naws na ffocws y darn

– Sgiliau cyfrifiadurol / Microsoft Office, ynghyd â phrofiad a gwybodaeth am CMS, HTML a Google Analytics

 

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Cyfathrebu, Swyddog Cynnwys, Swyddog Marchnata Digidol, Ysgrifennwr Copi, Swyddog Gweithredol Marchnata Digidol, Crëwr Cynnwys, Swyddog Gweithredol Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, neu’r Weithrediaeth Cynnwys.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00 yb ar 16 Mawrth 2021.

Felly, os ydych chi’n ceisio’ch her nesaf fel Swyddog Cyfathrebu Digidol, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Mawrth
Rhagor o wybodaeth