Menter a Busnes

Swyddog Cyllid

Dyddiad cau: 29 Gorffennaf

Adran: Cyllid

Lleoliad: Llanelwy, Bangor, Aberystwyth, Meifod, Caerfyrddin, Caerdydd a/neu weithio o gartref

Gweithio o gartref tra bod cyfyngiadau COVID-19 yn parhau

Rheolwr Llinell: Uwch Swyddog Cyllid

Graddfa: 3

Cyflog: £21,548 – £23,283

Cytundeb: Llawn amser, ond ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser

Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog-Cyllid.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Gorffennaf