Mudiad Meithrin

Swyddog Cymraeg i Blant Mynwy

Dyddiad cau: 23 Mehefin

Cyflog: MM15-20 £21,032 – £24,526 pro rata

Oriau: 22.5 awr yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad

Am fwy o fanylion am y swydd cysylltwch a Dinah Ellis,  Rheolwr  Cymraeg i Blant dinah@meithrin.cymru

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru.

Dyddiad cau: 23 Mehefin 2021 11.55yh.

Dyddiad cyfweld: 6  Gorffennaf 2021

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1.-Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-5.doc
Disgrifiad swydd
DS-Swyddog-CiB-mynwy.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Mehefin