Cymru Masnach Deg

Swyddog Cymunedol a Chyfathrebu

Dyddiad cau: 28 Mehefin

Mae Cymru Masnach Deg yn gweithio i gefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am swyddog brwdfrydig, sy’n gallu defnyddio eu sgiliau i gefnogi cymunedau ar lawr gwlad yng Nghymru, creu a darparu gweithgarwch cyfathrebu dwyieithog diddorol, a datblygu a dosbarthu adnoddau. Os ydych chi’n angerddol am gyfiawnder a chydraddoldeb byd-eang, ac eisiau annog pobl i ymgyrchu dros newid a mynd gam ymhellach dros Fasnach Deg, yna gallai hon fod yr union swydd i chi.

Manylion

Tymor:         Parhaol

Cyflog:         NJC band 18, £24,982 (£10k – 15 awr yr wythnos)

Oriau:         15 awr yr wythnos – 0.4 pro rata

I gael manylion ac i wneud cais, ewch i: https://masnachdeg.cymru/2021/06/swydd-vacancy/

Dyddiad Cau: Hanner dydd – 28 Mehefin

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymru Masnach Deg
Disgrifiad swydd
Swyddog-Cymunedol-Chyfathrebu.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Mehefin