Mudiad Meithrin

Swyddog Iaith Croesi’r Bont – Gogledd Powys (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: 16 Ebrill

Gogledd Powys

Lleoliad: Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn y dalaith.

Cyflog: MM14 £20,232 (pro rata)

Oriau: 8 awr yr wythnos – Tymor ysgol yn unig

Cymwysterau: Gweler y Swydd Ddisgrifiad.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Lou Stevens-Jones naill ai drwy ffonio 07966 313609 neu e-bostio lou@meithrin.cymru.

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch.

Oherwydd hyn, ynghyd a diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru.

Dyddiad cau:  16/4/2021 2:00 yp.

Dyddiad cyfweld:  22/4/2021 dros Teams o 12yp ymlaen.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1.-Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-2.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd-Swyddog.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Ebrill