Menter a Busnes

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)

Dyddiad cau: 20 Ionawr

Nod y Rôl

Cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i fonitro a darparu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gyda ffocws arbennig ar gefnogi cyfathrebiadau allanol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Ionawr