Menter a Busnes

Swyddog Marchnata Corfforaethol Menter a Busnes

Dyddiad cau: 28 Hydref 2021

Prosiect:  Mabis

Adran:  Canolog

Lleoliad:  Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Caerfyrddin, Llanelwy neu Meifod.  Gweithio o adref tra fod cyfyngiadau COVID-19 yn parhau

Rheolwr Atebol:  Cyfarwyddwr Datblygu

Graddfa:  4

Cyflog:  £26,895 – £32,333

Cytundeb:  Llawn-amser. Ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser (isafswm o 30 awr yr wythnos)

Sgiliau Dwyieithog:  Hanfodol

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Hydref 2021