Ofcom

Swyddog Materion Rheoleiddiol – Diogelwch Ar-lein

Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2021

Dyma gyfle cyffrous i ymuno gydag Ofcom yng Nghymru  a helpu llywio ein gwaith yn y maes newdd o rheoleiddio diogelwch ar-lein.

Rydym yn chwilio am Swyddog Materion Rheoleiddiol i oruchwylio a chydlynu cysylltiadau â rhanddeiliaid  yng Nghymru er mwyn sicrhau eu bod yn deall yn llawn beth yw cyfrifoldebau Ofcom fel y rheoleiddiwr diogelwch ar-lein. Bydd y Swyddog Materion Rheoleiddio hefyd yn datblygu dealltwriaeth o’r materion y mae defnyddwyr yng Nghymru yn eu hwynebu mewn perthynas â diogelwch ar-lein.

Bydd gan y Swyddog Materion Rheoleiddiol brofiad o feithrin a chynnal cysylltiadau da gydag eraill ynghyd â sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Byddai cefndir mewn creu polisi neu diddordeb yng ngwleidyddiaeth Cymru hefyd yn fanteisiol, ynghyd â brwdfrydedd dros dechnolegau.

Am fwy o wybodaeth a manylion ar sut i wneud cais, ewch i wefan Ofcom https://ofcom.in/swydd-Cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Tachwedd 2021 am 23:45

Enw’r cwmni neu sefydliad
Ofcom
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Tachwedd 2021