Mudiad Meithrin

Swyddog Sefydlu a Symud – Talaith y Gogledd Ddwyrain a’r Canolbarth

Dyddiad cau: 30 Ebrill

Gogledd Ddwyrain a Chanolbarth Cymru

Lleoliad: Bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa y Mudiad Meithrin yn Wrecsam.  Ar hyn o bryd, yn sgil Cofid-19 fe fydd trefniadau gweithio o adref yn weithredol ac fe fydd modd gweithio’n hyblyg trwy weithio cyfuniad o ddyddiau adref ac o’r swyddfa tu hwnt i’r pandemig.

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 – £24,526 (pro rata)

Oriau: 16 awr craidd yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y Swydd Ddisgrifiad.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Carys Gwyn, Rheolwr Talaith y Gogledd Ddwyrain a’r Canolbarth naill ai drwy ffonio 07747 615941 neu e-bostio carys.gwyn@meithrin.cymru.

Dyddiad cau:  30/4/2021

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1.-Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-2.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd_Swyddog.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Ebrill