Mudiad Meithrin

Swyddog Sefydlu a Symud – Talaith y Gogledd Ddwyrain a’r Canolbarth

Dyddiad cau: 14 Mai

Lleoliad: Cymru

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 – £24,526 (pro rata)

Oriau: 16 awr craidd yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion pellach. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd.

Am sgwrs anffurfiol cysyllter â Carys Gwyn, Rheolwr Talaith Gogledd Ddwyrain a’r Canolbarth, Rhif Ffôn: 01970 639639 Ebost: carys.gwyn@meithrin.cymru

Gwneud Cais: Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 14.5.2021 am 11.55yh

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1.-Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-6.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd_Swyddog.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Mai