Menter a Busnes

Swyddog Technegol Llaeth De Orllewin Cymru (rhan amser)

Dyddiad cau: 1 Mawrth

Nod y Rôl

Darparu arbenigedd penodol i’r sector llaeth ar gyfer datblygu a gweithredu treialon ar gyfer model tair haen y rhaglen o safleoedd arddangos yn unol â blaenoriaethau Bwrdd Cynghori Strategol Cyswllt Ffermio.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mawrth