Mudiad Meithrin

Swyddog Ti a Fi Teithiol Conwy

Dyddiad cau: 14 Mai

Lleoliad: Conwy

Cyflog: MM2 – £17,505 pro rata

Oriau: 16 awr yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion pellach. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd.

Am sgwrs anffurfiol cysyllter â Carys Gwyn, Rheolwr Talaith Gogledd Ddwyrain a’r Canolbarth, Rhif Ffôn: 01970 639639  Ebost: carys.gwyn@meithrin.cymru

Gwneud Cais: Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 14.5.2021 am 11.55yh

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1.-Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-5.doc
Disgrifiad swydd
Swyddog-Ti-a-Fi-Teithiol-Conwy-5.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Mai