BCC IT

Technegwyr Desg Gwasanaeth

Dyddiad cau: 16 Gorffennaf

Rydym am benodi Technegwyr Desg Gwasanaeth sydd â sgiliau addas. Bydd y rolau’n cynnwys gwaith yn seiliedig ar ddesg gymorth yn bennaf gyda dyletswyddau achlysurol ar-safle. Rydym am benodi technegydd cymorth lefel bwrdd gwaith (llinell 1af gyda rhywfaint o 2il linell) a thechnegydd uwchgyfeirio (2il a 3edd linell yn gyffredinol). Byddwch yn darparu cefnogaeth TG dros y ffôn, e-bost, rhaglen sgwrsio ac wyneb yn wyneb.

Dylai ymgeiswyr fod yn angerddol am dechnoleg a helpu pobl. Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus sgiliau rhagorol wrth ddelio wyneb yn wyneb gyda chwsmeriaid a’r ddawn angenrheidiol i ddelio â gwybodaeth gyfrinachol mewn modd priodol. Rhaid i unigolion allu mesur gallu technegol y cwsmer a chyfathrebu â nhw gan ddefnyddio iaith dechnegol neu annhechnegol briodol ac mewn modd nad yw’n nawddoglyd.

Bydd profiad mewn caledwedd, meddalwedd, gwesteia (megis Microsoft 365) ac ymarferoldeb system weithredu neu hyfforddiant a/neu addysg gyfatebol yn hynod fuddiol. Yn yr un modd â dealltwriaeth gadarn o rwydweithio Ethernet ac IP. Bydd profiad gwasanaeth cwsmer yn cael ei ffafrio gyda sgiliau ychwanegol fel atgyweirio caledwedd, systemau ffôn, ac ati hefyd yn ddymunol iawn.

Bydd y rolau’n cynnwys gwaith penwythnos ar sail rota gyda goramser ychwanegol achlysurol.

Bydd cyflog yn dibynnu ar brofiad a sgiliau, ond fel canllaw:

Lefel 1 – 2 £21,000 i £26,000 y flwyddyn

Lefel 2 – 3 £25,000 i £30,000 y flwyddyn

I ymgeisio neu am rhagor o wybodaeth am y swydd uchod, anfonwch CV at swyddi@bccit.co.uk

Enw’r cwmni neu sefydliad
BCC IT
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Gorffennaf