Mudiad Meithrin

Tiwtor / Asesydd ôl 16 Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Gwent Is Coed  

Dyddiad cau: 28 Mehefin

Lleoliad: Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio gyda disgyblion o Ysgolion Gyfun Gwynllyw, Pontypŵl ac Ysgol Gyfun Gwent is Goed, Casnewydd gyda’r dysgu yn digwydd yn y ddwy ysgol.  Disgwylir i’r sawl a benodir deithio i asesu’r dysgwyr yn eu lleoliadau.

Cyflog: MM16 £21,798 y flwyddyn (pro rata)

Oriau: 15 awr yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion pellach. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Eunice Jones                              Rhif Ffôn: 01970 639639      Ebost: eunice.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais: Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 28.6.2021 am 11.55yh

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1.-Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-6.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd-Gwynllyw.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Mehefin