Cyngor Llyfrau Cymru

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: 8 Chwefror

Cyngor Llyfrau Cymru: Ymddiriedolwyr

Ydych chi’n frwd dros annog rhagor o bobl i godi llyfr ac elwa o’r holl fuddion sydd ynghlwm â darllen?

Ydych chi’n awyddus i gyfrannu at y gwaith pwysig o gefnogi’r diwydiant cyhoeddi ar hyd a lled Cymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru’n awyddus i benodi hyd at chwech o ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’r pedwar presennol fel aelodau o’i Fwrdd newydd sy’n cael ei sefydlu i sicrhau bod gan y Cyngor drefn rheoli sy’n briodol ar gyfer gofynion y presennol a’r dyfodol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o ystod amrywiol o gefndiroedd, sydd â diddordeb byw ym myd llyfrau, ac sy’n meddu ar y sgiliau i gefnogi’n gwaith a’n hamcanion strategol.

Bydd y penodiadau am gyfnod cychwynnol o bedair blynedd, a disgwylir i aelodau fynychu pedwar cyfarfod o’r Bwrdd bob blwyddyn. Swyddi gwirfoddol yw’r rhain, ond ad-delir unrhyw dreuliau rhesymol.

Am ragor o fanylion ac i wneud cais, neu ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â swyddi@llyfrau.cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00 ddydd Llun, 8 Chwefror 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Llyfrau Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Chwefror