Cyllid a Thollau EM

Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Dwyieithog

Dyddiad cau: 4 Hydref 2021

A ydych yn wych gyda phobl, yn gymwynasgar ac yn frwdfrydig?

Os yw hyn yn swnio’n debyg i chi, gallech chi fod yr union Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid y byddem yn falch o’i gyflogi yn CThEM. Chi fydd pwynt cyswllt cyntaf ein cwsmeriaid, a byddwch yn rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf dros y ffôn, drwy lythyrau ac e-byst, a thrwy sgwrsio dros y we.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyllid a Thollau EM
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Hydref 2021
Rhagor o wybodaeth