Cyngor Sir Ceredigion

Athro/Athrawes Cyflenwi – Carlam Cymru

Dyddiad cau: 20 Awst 2022

Achlysurol

£27,491 – £42,333 *

O fewn a thu allan i Geredigion

*Mae’r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â’r rôl

Ym mis Ionawr 2021, comisiynwyd e-sgol gan Lywodraeth Cymru i gynnal cyfres o sesiynau adolygu byw ar gyfer myfyrwyr TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch. Caiff y rhain eu recordio hefyd, er mwyn i fyfyrwyr ailymweld â hwy ar unrhyw adeg.

Nod y sesiynau yw cyfoethogi gwybodaeth y myfyrwyr mewn gwahanol bynciau ac i gynnig cymorth pellach i’r gwaith anhygoel mae’r athrawon yn eu cyflawni yn eu hysgolion. Mae’r sesiynau adolygu byw AM DDIM ac ar gael i bob myfyriwr ledled Cymru a thu hwnt.

Mae e-sgol yn edrych i benodi ymarferwyr profiadol o bob rhan o Gymru i gyflwyno a/neu hwyluso digwyddiadau byw ar-lein a fydd yn cael eu rhannu ag ysgolion ledled Cymru. Bydd y sesiynau yn cynorthwyo dysgwyr i ddatblygu ymhellach eu dealltwriaeth o wahanol destunau/unedau o fewn pynciau amrywiol.

Yn eich cais, cofiwch nodi pob pwnc rydych chi’n hapus i gynnig, ym mha iaith, ac i ba lefel.

Am ragor o wybodaeth am y cyfle hwn ewch i’n gwefan gyrfaoedd.

https://careers.ceredigion.gov.uk/cy/jobs/req103887cym/

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Awst 2022
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12