National Theatre Wales

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Dyddiad cau: 6 Mehefin 2022

Ydych chi’n credu mewn theatr fel taith sy’n ein cysylltu a’n cwestiynu, yn gwneud galwadau arnom, yn ein pryfocio a’n plesio, yn ein synnu a’n swyno? A ydych chi am wneud i newid ddigwydd? Rydyn ni’n gwybod ein bod ni am wneud hynny.

Os ydych chi’n chwilfrydig, yn ddyfeisgar ac yn llawn syniadau…Os ydych chi’n credu mewn grym rhannu straeon, gwneud cysylltiadau a dechrau sgyrsiau.Os ydych chi’n angerddol am ddod â phobl ynghyd…Efallai mai dyma’r rôl i chi.

Cyflog: £27,540 y flwyddyn

Dyddiad cau: 10am ddydd Llun 6 Mehefin

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 13 Mehefin

Ma hon yn swydd parhaol llawn amser

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan

Enw’r cwmni neu sefydliad
National Theatre Wales
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Mehefin 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7