Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Mynegbostio

Dyddiad cau: 9 Hydref 2022

Os dymunwch chi ymladd yn erbyn anghyfiawnder prinder a tlodi, a helpu pobl sy mewn argyfwng yn Arfon, rydym eisiau clywed gennych chi.

Mae Banc Bwyd Arfon yn chwilio am Gydlynydd Mynegbostio i arwain tîm o wirfoddolwyr fydd yn cwrdd â chleientau ac egluro iddynt sut i fynd at adnoddau ac asiantaethau sy’n darparu cyngor ariannol a chefnogaeth.

Mae’r swydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon ac mae’n cynnwys cyfuniad o weithio o gartref a gweithio yn y banc bwyd.

Cyflog: £16,500

Rhan-amser: 24 awr yr wythnos

Os gwelwch yn dda, anfonwch e-bost at info@arfon.foodbank.org.uk am ragor o fanylion.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Banc Bwyd Arfon
Dyddiad cau i ymgeiswyr
9 Hydref 2022
Rhagor o wybodaeth
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3