Cyngor Sir Ynys Môn

Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc

Dyddiad cau: 30 Mai 2022

Uned:  Prif Weithredwr

Oriau:  37 awr yr wythnos

Cyflog:  £90,420 y flwyddyn

Cytundeb:  Parhaol


Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr o’r radd flaenaf i fod yn rhan allweddol o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, i adeiladu ar gryfderau, cyfnerthu ein llwyddiannau a pharhau ar ein taith o drawsnewid arloesol a chadarnhaol.

Fel aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, bydd deiliad y swydd yn cefnogi rhaglenni allweddol y Cyngor i ddarparu gwasanaethau, moderneiddio a datblygu sefydliadol yn y meysydd gwasanaeth a nodwyd.

Bydd gennych hanes cadarn o lwyddo. Byddwch yn gallu dangos ffocws strategol cryf, gyda phrofiad o arwain a rheoli trawsnewid, ynghyd â’r gallu i ymgysylltu â chydranddeiliaid. Bydd gennych hefyd sgiliau arwain o’r radd flaenaf.

Ewch i’r wefan isod am ragor o fanylion: https://www.ynysmon.llyw.cymru/Gyrru-Mon-Ymlaen

Dyddiad Cau: 23:59  30/05/2022

Cyfeirnod Swydd: CE010522

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Ynys Môn
Disgrifiad swydd
Cyfarfwyddwr-Addysg-Sgiliau.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Mai 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7