Theatr Torch

Cyfarwyddwr Artistig

Dyddiad cau: 25 Mai 2022

Mae Cwmni Theatr y Torch Cyf   (y Torch), yn gwmni cynhyrchu seiliedig mewn theatr llwyddiannus sydd wedi ennill gwobrau ac yn croesawu dros 80,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Ochr yn ochr â chynyrchiadau ein cwmni ein hunain, mae’r lleoliad yn cyflwyno rhaglen artistig o safon uchel o theatr, cerddoriaeth a dawns yn ogystal â rhaglen sinema amrywiol, oriel a chyfleoedd ieuenctid, addysg ac ymgysylltu cyffrous.

Rôl arweinydd gweithredol yw swydd y Cyfarwyddwr Artistig, yn gyfrifol am gyfoethogi gweledigaeth artistig, addysgol a rhaglennol ehangach y Torch. Gan weithio ar y cyd â’r Cyfarwyddwr Gweithredol bydd yn pennu’r weledigaeth artistig ac yn cytuno ar y rhaglen artistig ar gyfer y Torch i sicrhau ei bod yn gweithredu fel busnes cynaliadwy a llwyddiannus; a hyrwyddo ein gwerthoedd sefydliadol mewn diwylliant sy’n gynhwysol, yn gydweithredol, yn ddiogel ac yn gefnogol, yn ogystal ag yn artistig feiddgar ac uchelgeisiol.

Rydym yn chwilio am arweinydd artistig ysbrydoledig, sydd â sgiliau rhyngbersonol rhagorol, ac sy’n gallu ysgogi artistiaid a chydweithwyr.

Gwerthfawrogwn amrywiaeth ac rydym yn annog ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned yn gadarnhaol, yn enwedig y rhai a dangynrychiolir ar draws y gweithlu celfyddydol.

Mae’r swydd yn barhaol ac yn llawn amser gyda chyflog blynyddol o £40-50,000 yn dibynnu ar brofiad. Dylid ystyried rhywfaint o weithio hyblyg.

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd wag hon a ffurflen gais ar gael trwy ymweld â www.torchtheatre.co.uk/about-us/vacancies

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 12 canol dydd, dydd Mercher 25 Mai 2022.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Theatr Torch
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Mai 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7