National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: 8 Ionawr 2023

Ydych chi’n berson pobl ac yn hyrwyddwr ar gyfer talent newydd a heb ei gwireddu? A ydych yn awyddus i ddod â chymunedau i galon cynyrchiadau a phrosiectau drwy greadigrwydd?Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cydweithio newydd i ymuno â’n tîm.Efallai bod gennych chi gefndir mewn cyfranogi ar gyfer sefydliad celfyddydol, diwylliannol neu elusennol arall, neu’n chwilio am gam i fyny yn eich gyrfa. Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â llawer o botensial y gallwn eu cefnogi i ddatblygu yn y rôl hon.Os yw unrhyw ran o hyn yn eich cyffroi, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Llawn amser

Cyflog: £50k y flwyddyn

Dyddiad cau: Sul 8fed Ion 2023 5pm

Dyddiad cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 9 Ionawr

Ewch i’n gwefan am rhagor o wybodaeth ac sut i wneud cais

Enw’r cwmni neu sefydliad
National Theatre Wales
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Ionawr 2023
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14