National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Dyddiad cau: 10 Awst 2022

Rydym yn chwilio am weithiwr cyfathrebu proffesiynol profiadol ac arloesol i ddod yn Gyfarwyddwr Cynulleidfaoedd i ni.

Os ydych chi’n cael eich ysgogi i herio’ch dealltwriaeth o anghenion, cymhellion ac ymddygiadau cynulleidfa yn gyson i ymgysylltu â phobl yn ddilys ac ar eu telerau nhw…

Os ydych chi’n wych am adeiladu cysylltiadau ystyrlon …

Os ydych chi’n angerddol am yr effaith y gall theatr ei chael, ac eisiau ehangu a dyfnhau mynediad…

Os ydych chi eisiau dathlu straeon Cymru trwy gyfathrebu creadigol, gwreiddiol ac empathig…

…yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Gweld y swydd ddisgrifiad lawn

Cyflog: £50,000 y flwyddyn

Dyddiad cau: 5pm dydd Mercher 10 Awst

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 15 Awst

Ma hwn yn gontract parhaol, llawn amser.

Am rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais ewch i’n gwefan

Enw’r cwmni neu sefydliad
National Theatre Wales
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Awst 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22