Cyllid a Thollau EM

Cyfieithydd – Caerdydd

Dyddiad cau: 24 Awst 2022

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno â’n tîm yng Nghaerdydd. Dyma gyfle i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad i gynhyrchu cyfieithiadau o’r radd flaenaf i CThEM.

Bydd gennych sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg), a naill ai gradd yn y Gymraeg, cymhwyster Cymraeg cyfatebol neu brofiad o gyfieithu i’r Gymraeg. Dylech hefyd feddu ar brofiad o brosesau, meddalwedd ac adnoddau cyfieithu Cymraeg, a gallu cynhyrchu a phrawf-ddarllen cyfieithiadau o’r radd flaenaf.

Cewch gyfle i ddefnyddio pecynnau meddalwedd modern i gyfieithu dogfennau ac i fod yn rhan o brosiectau cyfieithu allweddol. Cewch gyfle hefyd i drafod terminoleg ac arddull ysgrifennu newydd a phenderfynu arnyn nhw.

I gael gwybodaeth am y buddion a sut i wneud cais, chwiliwch am swydd rhif 223405 ar borth ‘Civil Service Jobs’.

Fel arall, cysylltwch â hollie.evans@hmrc.gov.uk ar 03000 599538.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyllid a Thollau EM
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Awst 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22