Prifysgol Bangor

Cyfieithydd dan Hyfforddiant

Dyddiad cau: 15 Medi 2022

CANOLFAN BEDWYR

CYF: BU02877

Cyflog: Cyflog Cychwynnol: £27,116 y flwyddyn ar Raddfa 6

Swydd llawn amser dan hyfforddiant am gyfnod penodol hyd at 31 Awst 2024 yw hon.

Dyma gyfle rhagorol i ymuno â thîm cyfieithu Prifysgol Bangor er mwyn dysgu’r sgiliau sy’n hanfodol eu cael fel cyfieithydd a chyfieithydd ar y pryd. Yn yr ail flwyddyn bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn paratoi i sefyll arholiadau aelodaeth Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Ar ddiwedd y cyfnod penodol, y gobaith yw y bydd cyfle i’r sawl a benodir ymgeisio am swydd lawn amser fel cyfieithydd ar raddfa 7.

Mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Bedwyr (Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg y Brifysgol). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel Cyfieithydd Dan Hyfforddiant yn ymgymryd â gwaith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn holl adrannau academaidd a gweinyddol y Brifysgol. Fel Cyfieithydd Dan Hyfforddiant yng Nghanolfan Bedwyr byddwch yn cyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu safle Prifysgol Bangor fel sefydliad dwyieithog a hefyd fel y sefydliad addysg uwch arweiniol o ran gweinyddiaeth a darpariaeth academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd neu bron â chwblhau, cefndir academaidd a sgiliau iaith rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd y sawl a benodir yn cael ei hyfforddi i fedru gweithio’n annibynnol ac o dan bwysau fel cyfieithydd, ond hefyd fel aelod o dîm. Bydd hefyd yn cael ei hyfforddi i drin cyfrifiadur yn fedrus a defnyddio cymhorthion cyfieithu cyfrifiadurol.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted â phosib. Bydd yn atebol i’r Pennaeth Cyfieithu.

Mae manylion pellach a chyfarwyddiadau ar sut i ymgeisio i’w gweld ar wefan ‘Cyfleoedd’ Prifysgol Bangor (http://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy).

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Ifan Prys, Pennaeth Cyfieithu (i.prys@bangor.ac.uk)

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Bangor
Dyddiad cau i ymgeiswyr
15 Medi 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22