Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: 4 Hydref 2022

Dyddiad cau: 23:59 4 Hydref 2022

Cyflog: £33,335 – £40,422 ynghyd â lwfans recriwtio a chadw (£3,687.86) – Band Rheoli  2 – HEO

Cyfnod: Parhaol

Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn wasanaeth sy’n hanfodol er mwyn galluogi’r Senedd i  barhau i weithredu fel sefydliad gwirioneddol ddwyieithog drwy hwyluso’r defnydd o’r ddwy iaith swyddogol.

Mae’r swydd hon yn un cyffrous ac amrywiol o ran ei natur sy’n eich rhoi yng nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth Cymru. Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu deddfwriaethol a thestun i staff y Comisiwn, Aelodau o’r Senedd a’u staff ac i’r cyhoedd ar adeg hynod ddiddorol o ran gwleidyddiaeth Cymru.

Bydd gofyn eich bod yn meddu ar sgiliau ieithyddol cryf a’r gallu i ddysgu sut i ddefnyddio’r feddalwedd ddeddfwriaethol arbenigol. Bydd hefyd angen i chi ddatblygu perthynas waith gref gyda’ch cydweithwyr o fewn y gwasanaeth hwn a gwasanaethau eraill.

Mae hon yn gyfnod cyffrous i weithio wrth ganol democratiaeth Cymru yng Nghyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Senedd.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Senedd Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Hydref 2022
Rhagor o wybodaeth
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3