National Theatre Wales

Cynhyrchydd Datblygiad Creadigol

Dyddiad cau: 6 Mehefin 2022

Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Datblygiad Creadigol i’n helpu i gefnogi a datblygu gwneuthurwyr theatr a’u syniadau.

  • Ydych chi’n angerddol am ddarganfod a chefnogi gwneuthurwyr theatr i greu gwaith rhyfeddol mewn ffyrdd esblygol ac ysbrydoledig?
  • A ydych yn agored i ffyrdd newydd o wneud pethau, cysylltu â chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru, a chefnogi eraill i wneud yr un peth?

Gan weithio gyda’r Cyfarwyddwr Cynhyrchu, y Cydymaith Creadigol a’r Cyfarwyddwr Artistig, bydd y rôl hon yn datblygu ac yn cyflawni dull integredig tuag at ddatblygiad artistiaid a datblygiad creadigol ledled NTW.

Mae hwn yn gontract tymor penodol am 2 flynedd

Gweld y swydd ddisgrifiad lawn

Cyflog: £35k y flwyddyn

Dyddiad cau: 5pm ddydd Llun 6 Mehefin

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 20 Mehefin

Am rhagor o wybodaeth a sut i geisio ewch i’n gwefan:

https://www.nationaltheatrewales.org/cy/opportunities/swyddi_gwag/

Enw’r cwmni neu sefydliad
National Theatre Wales
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Mehefin 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7