Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Mathemateg (TGAU / Lefel ‘A’)

Dyddiad cau: 27 Ionawr 2022

PWRPAS Y SWYDD

Addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol ac er mwyn galluogi’r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Dyddiad cau: – 27.01.2022 @ 12:00 yp

I ymgeisio am y swydd ewch i’n gwefan: https://www.gllm.ac.uk/jobs/

Enw’r cwmni neu sefydliad
Grŵp Llandrillo Menai
Disgrifiad swydd
JD-PS-Lecturer-in-Maths-DOL-0122.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Ionawr 2022