Barddas

Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas

Dyddiad cau: 2 Rhagfyr 2022

Os ydych chi’n

  • berson brwdfrydig a chreadigol
  • yn meddu ar sgiliau Cymraeg graenus a dawn gyfathrebu anogol
  • yn gallu blaengynllunio a rheoli rhaglen brysur yn effeithiol

yna dyma eich cyfle i wneud cyfraniad pwysig a blaengar ym myd barddoniaeth Gymraeg.

Croesawir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â sgiliau trosglwyddiadwy.

“Roedd bod yn olygydd creadigol i Gyhoeddiadau Barddas yn brofiad i’w drysori. Cefais gyfle i ddatblygu a magu hyder fel golygydd ar amrywiaeth o gyfrolau. Yn wir, mae bod yn rhan o’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn gyffrous iawn ar hyn o bryd.”

Alaw Mai Edwards, Cyn-olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas.

Am fwy o wybodaeth a phecyn cais, ewch i wefan www.barddas.cymru a lawr-lwythwch y wybodaeth yno.

Dyddiad cau: dydd Gwener, Rhagfyr 2, 2022

Bwriedir cynnal y cyfweliadau drwy gyfrwng Zoom ar ddydd Iau, Rhagfyr 16, 2022.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Barddas
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Rhagfyr 2022
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14