Barddas

Golygydd Creadigol ‘Cyhoeddiadau Barddas’

Dyddiad cau: 7 Medi 2022

Cyfle cyffrous a pharhaol i lunio a llywio rhaglenni cyhoeddi barddoniaeth Gymraeg.

Os ydych chi’n

  • berson brwdfrydig a chreadigol,
  • yn meddu sgiliau Cymraeg graenus a dawn gyfathrebu anogol,
  • ac yn gallu blaengynllunio a rheoli rhaglen brysur yn effeithiol,

yna dyma’ch cyfle i wneud cyfraniad pwysig a blaengar ym myd barddoniaeth a llenyddiaeth Gymraeg.

Bydd pecyn graddfa cyflog a phensiwn i’r ymgeisydd llwyddiannus, a’r fantais o weithio oriau hyblyg, o’ gartref, yn rhan amser.

Am fwy o wybodaeth a phecyn cais, ewch i wefan Barddas a lawr-lwythwch yr wybodaeth yno.

Dyddiad cau: dydd Mercher, 7 Medi am 2 o’r gloch y pnawn.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Barddas
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Medi 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22