Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Pennaeth

Dyddiad cau: 15 Ionawr 2023

Cyflog L23 – L29 (£73,766 – £85,441)

(ystyrir codi’r raddfa i ymgeisydd eithriadol)

Erbyn Ebrill neu Medi 2023, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth eiddgar sydd â’r weledigaeth a’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi cymuned gyfan.

Er bod y Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Pennaeth parhaol, y maent hefyd yn barod i ystyried cais secondiad gan ymgeiswyr cymwys.

Mae Ysgol Penweddig yn ysgol flaengar a chyffrous sydd yn dathlu hanner can mlynedd o addysg cyfrwng Gymraeg yng Ngogledd Ceredigion.   Gwahoddir ceisiadau gan addysgwyr profiadol, sy’n frwdfrydig ac ysbrydoledig, i adeiladu ar y dreftadaeth gref hon ac arwain yr ysgol yn gadarn i’r cyfnod nesaf yn ei hanes, a gwireddu’r weledigaeth o ddatblygu dysgwyr CAMPUS sy’n rhagori mewn meysydd eang

Lleolir Penweddig yn Aberystwyth, tref Prifysgol ac un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru.  Mae Sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal â bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Rhoddir ystyriaeth i daliad lwfans adleoli os bydd angen.

Os am fwy o wybodaeth, neu drefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch â Chlerc y Corff Llywodraethol, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn: (01970) 639499, e-bost: llywodraethwyr@penweddig.ceredigion.sch.uk)

Os am weld mwy o Geredigion, ewch i: www.darganfodceredigion.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig
Dyddiad cau i ymgeiswyr
15 Ionawr 2023
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14