Adra

Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu

Dyddiad cau: 14 Gorffennaf 2022

£54,782 – £57,899 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Bangor ac o gartref / Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy’n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i’r sir, gyda’r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Bydd y Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu yn cymryd cyfrifoldeb cyffredinol am gyfathrebu mewnol, cyfathrebu a marchnata allanol.  Gan berchnogi strategaeth gyfathrebu a marchnata Grŵp Adra, bydd deilydd y swydd yn gyrru perthnasedd, cysondeb ac ymgysylltiad y brand ym mhob un o’r pwyntiau cyswllt.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, plîs cysylltwch efo Delyth Williams ar 0300 123 8084

Dyddiad Cau: 12pm 14/07/22

Enw’r cwmni neu sefydliad
Adra
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Gorffennaf 2022
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12