Prifysgol Aberystwyth

Penodi Cyfarwyddwr Y Ganolfan y Celfydyddau Aberystwyth

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2022

Y Rôl

Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Mae’r Cyfarwyddwr yn gyfrifol am ddatblygu’r weledigaeth artistig, strategaeth a chynllun busnes ar gyfer Canolfan y Celfyddydau a goruchwylio’r gwaith o ddarparu rhaglen artistig o safon uchel, berthnasol ac uchelgeisiol a gweithrediad masnachol llwyddiannus. Byddant yn cynnal cysylltiadau cryf a chadarnhaol gyda Phrifysgol Aberystwyth ac yn cynrychioli Canolfan y Celfyddydau yng Nghymru ac yn rhyngwladol, gan eiriol dros ei chefnogaeth gyda rhanddeiliaid, partneriaid a’r cyhoedd.

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth ac mae’r Cyfarwyddwr yn adrodd i Ddirprwy Is-Ganghellor Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, sy’n adrodd i’r Is-Ganghellor.

Mae’r Cyfarwyddwr yn rheoli uwch dîm sy’n gyfrifol am weithgareddau artistig, ymgysylltu a masnachol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Aberystwyth
Disgrifiad swydd
CY-Director-of-Arts-Centre.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Rhagfyr 2022
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14