Cyngor Gwynedd

Prentis Gradd Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol

Dyddiad cau: 7 Gorffennaf 2022

LLEOLIAD: CAERNARFON

Rhif: 22-22762


Gwnewch y dewis doeth, dewiswch brentisiaeth yng Nghyngor Gwynedd!

Wyt ti wedi ystyried gyrfa yn y maes trydanol?

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn y brentisiaeth hon, rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n barod i ddysgu a datblygu eu sgiliau wrth weithio. Rydym hefyd yn chwilio am unigolyn sy’n gallu cyfathrebu gyda hyder, gweithio’n rhan o dîm, a dangos eu potensial i lwyddo fel prentis.

Dim ond dechrau’r daith yw dilyn prentisiaeth – gall arwain at nifer o lwybrau cyffrous. Felly peidiwch â cholli’r cyfle – ymgeisiwch heddiw!

DYDDIAD CAU: 10.00a.m, DYDD IAU 7fed o Orffennaf 2022

Cofiwch ddilyn y canllawiau i gwblhau’r ffurflen gais sydd wedi eu cynnwys yn y PECYN GWYBODAETH (https://www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau)

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer, byddwn yn eich ffonio ar y rhif a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau e-bostiwch prentisiaethau@gwynedd.llyw.cymru  

Am ragor o wybodaeth – https://www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Gwynedd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Gorffennaf 2022
Rhagor o wybodaeth
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12