Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: 10 Awst 2022

Cyfle cyffrous i arwain a rheoli sefydliad cenedlaethol a helpu i ddatblygu proffesiwn sy’n hollbwysig i ddyfodol y Gymraeg.


Os oes gennych chi

– y weledigaeth i ddatblygu’r Gymdeithas ar lefel strategol

– y fenter i gyfrannu at broffesiwn sy’n tyfu a hynny mewn cyfnod o newid

– y brwdfrydedd i hyrwyddo’r diwydiant a bod yn llais cryf a dylanwadol yn y byd cyfieithu

– sgiliau cyfathrebu da

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi.


Mae’r pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr i’w gael ar y dudalen Swyddi ar wefan y Gymdeithas, https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/swyddi.

Dyddiad cau: dydd Mercher, 10 Awst 2022 am 1pm.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Awst 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22