Hub Cymru Africa

Rheolwr Cyfathrebu

Dyddiad cau: 26 Mai 2022

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu yn darparu cydlyniad strategol ar gyfer llawer o ddigwyddiadau a drefnir gan y Bartneriaeth, gan sicrhau eu bod yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio traws-sector da yn ogystal â gwireddu eu potensial o ran proffil cyhoeddus. Byddant hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i fudiadau sy’n gweithio yn y sector ar wella eu sgiliau cyfathrebu o fewn set ehangach o weithgareddau cefnogi datblygiad a gynigir gan y Bartneriaeth.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio gweler swydd ddisgrifiad isod.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Hub Cymru Africa
Disgrifiad swydd
Communications-Manager-CYM.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Mai 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7