National Theatre Wales

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Dyddiad cau: 12 Awst 2022

Rydym yn chwilio am rywun chwilfrydig, dyfeisgar a llawn syniadau i fod yn Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i ni.

A oes gennych ddawn meithrin perthnasoedd a chysylltu â phobl?

Yn credu mewn ehangu mynediad i’r celfyddydau trwy gyfathrebu creadigol ac empathig?

Yn caru gwyddoniaeth marchnata llawn cymaint â’i greadigrwydd?

Yn canolbwyntio ar y darlun mawr ond hefyd yn wych gyda manylion?

Os ydych chi’n adnabod eich hun yn unrhyw ran o hyn, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cyflog: £35,000 y flwyddyn

Dyddiad cau: 5pm ddydd Gwener 12 Awst

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 22 Awst

Ma hwn yn gontract parhaol, llawn amser.

Am rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais ewch i’n gwefan

Enw’r cwmni neu sefydliad
National Theatre Wales
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Awst 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22