Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: 3 Hydref 2022

Nod y Rôl

I arwain datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau bwyd a diod:

  • rheoli amrediad o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd ar ran aelodau clwstwr
  • gweithredu fel prif bwynt cyswllt o ddydd i ddydd ar gyfer aelodau’r clwstwr bwyd a diod
  • rheoli prosiectau’n unol â chanllawiau’r Rheolwr Prosiect
  • gweithredu prosiectau o fewn y rhaglen clwstwr a gweithio fel rhan o dîm i gyflawni contractau masnachol penodol
  • sicrhau bod cyllidebau’r rhaglen yn cael eu gwario’n effeithiol
  • monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio
Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Rheolwr-Datblygu.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Hydref 2022
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3