Cyngor Gwynedd

Rheolwr Gwasanaeth Cyfreithiol

Dyddiad cau: 1 Chwefror 2022

Cyf. Pers: 21-402H2

Cyflog: UCHAFSWM CYFLOG £52,845 Y FLWYDDYN

Lleoliad: Caernarfon

Manylion pellach a ffurflenni cais am y swydd yma ar gael ar:

www.gwynedd.llyw.cymru/swyddi

01286 679076

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Gwynedd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Chwefror 2022