Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cyfathrebu

Dyddiad cau: 14 Chwefror 2022

Gan weithio gyda’r Rheolwr Cyfathrebu, bydd y Swyddog Cyfathrebu yn cynorthwyo â datblygu a gweithredu strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu CGA ac ymgyrchoedd cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys monitro a chynhyrchu cynnwys ar gyfer sianelau cyfathrebu CGA, adnabod a chreu negeseuon corfforaethol allweddol, paratoi a phrawfddarllen deunyddiau corfforaethol, trefnu digwyddiadau corfforaethol a meithrin perthnasoedd effeithiol gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Bydd y Swyddog Cyfathrebu hefyd yn cynorthwyo cydweithwyr i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg trwy gyflawni cyfieithiadau byr yn y Gymraeg.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor y Gweithlu Addysg
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Chwefror 2022
Rhagor o wybodaeth