Hybu Cig Cymru

Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: 25 Mai 2022

Cyflog:  £24,500 – £28,874 y flwyddyn (yn ddibynnol ar cymwysterau a phrofiad)

Lleoliad:  Aberystwyth a gweithio o gartref

Math o gontract:  Tymor penodol dros cyfnod mamolaeth am hyd at 12 mis yn y lle cyntaf

Oriau wythnosol:  37 awr yr wythnos (Dydd Llun i Dydd Gwener) [ystyrir ceisiadau rhan amser]

Dyddiad cau:  Dydd Mercher 25 Mai 2022 am 9.00yb

Dyddiad cyfweld:  Wythnos yn cychwyn 6 Mehefin 2022

Enw’r cwmni neu sefydliad
Hybu Cig Cymru
Disgrifiad swydd
Job-Profile-Communications-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Mai 2022
Rhagor o wybodaeth
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7