Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2022

Nod y Rôl

  • Paratoi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau/gweithgareddau
  • Darparu cefnogaeth gyffredinol a gwybodaeth ariannol i’r Rheolwyr Prosiect ac Uwch-Reolwyr yn ôl yr angen
Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Swyddog-Cyllid-cyfnod-mamolaeth.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Rhagfyr 2022
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14