Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Swyddog Datblygu

Dyddiad cau: 7 Hydref 2022

Mae Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn awyddus i benodi Swyddog Datblygu i ddatblygu’r Gymdeithas a’r proffesiwn cyfieithu. Bydd y Swyddog Datblygu yn gallu gweinyddu a threfnu’n effeithiol a chyfathrebu’n dda ar lafar ac ar bapur.

Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu’n llawn at waith y Gymdeithas gan gymryd y cyfrifoldeb dros rai gweithgareddau a chydweithio’n agos â’r aelod arall o’r staff ar weithgareddau eraill.

Mae pwrpas deublyg i’r swydd hon:

  1. i) Cynorthwyo’r Rheolwr Systemau yn y gwaith sy’n gysylltiedig ag aelodaeth y Gymdeithas, sef gweinyddu’r drefn arholi (yr Arholiadau Aelodaeth Testun a’r Prawf CAP) a’r ymgyrch ailymaelodi flynyddol. Y bwriad yw y bydd y swyddog mewn sefyllfa i ymgymryd â’r gwaith hwn yn 2024 ar ymddeoliad deilydd presennol y swydd.
  2. ii) Bod yn gyfrifol am drefnu a hyrwyddo rhaglen o weithgareddau datblygu proffesiynol.

Mae’r wybodaeth am y swydd, gan gynnwys y cyfarwyddiadau ynghylch gwneud cais, i’w chael yn y pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr ar y dudalen Swyddi ar wefan y Gymdeithas, https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/swyddi.

Cyflog rhwng £23,000 a £27,430 yn dibynnu ar brofiad.

Mae swyddfa’r Gymdeithas ym Mharc Menai ar gyrion Bangor.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, neu os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso cynnes i chi gysylltu â’r Prif Weithredwr, Geraint Wyn Parry, ar geraint@cyfieithwyr.cymru neu 07872 102944.

Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw dydd Gwener, 7 Hydref 2022, cyn 1pm.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Hydref 2022
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3