Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: 16 Rhagfyr 2022

Lleoliad:  Llangefni

Contract:  3 blynedd gyda’r bwriad o benodi’n barhaol wedi hynny

Oriau:  Amser llawn (ystyrir oriau rhan-amser)

Cyflog:  I’w drafod


Mae cwmni Bla yn dymuno penodi Swyddog Datblygu Busnes i gydweithio â chyfarwyddwr y cwmni a’r adain weinyddol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae cwmni Bla yn mwynhau perthynas ragorol a ffyniannus gyda’i gleientiaid. Mae’n bwriadu cryfhau’r cysylltiadau hyn ymhellach a datblygu’r busnes i mewn i sectorau newydd gan ennill rhagor o gontractau mawrion. Mae’r swydd hon yn gofyn am unigolyn gweithgar ac egnîol sy’n gallu gweithio’n effeithlon o fewn y tîm presennol gan helpu i ddatblygu cwmni Bla ymhellach fyth a sicrhau bod y cwmni’n fwy gweledol fyth yn y maes cyfieithu drwy ddulliau cysylltiadau cyhoeddus effeithiol.

 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:: 10am, 16 Rhagfyr, 2022

Mae rhagor o wybodaeth, sut i ymgeisio ynghyd â’r swydd ddisgrifiad, ar gael gan Alun Gruffydd :

alun@bla-translation.co.uk


Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

01248 725730

0792 005 2818

www.bla-translation.co.uk

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cwmni Cyfieithu Bla
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Rhagfyr 2022
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14