Cyngor Llyfrau Cymru

Swyddog Datblygu Cyhoeddi (Saesneg)

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2022

Cyfnod mamolaeth hyd at Awst 2022

Mwynhau llyfrau Saesneg o Gymru? Yn gyfarwydd â’r byd cyhoeddi? Ymunwch â’n Tîm Datblygu Cyhoeddi! (swyddfeydd gyda golygfeydd gwych o’r môr).

Rydym yn chwilio am rywun:

  • Sy’n mwynhau llyfrau a chylchgronau o Gymru
  • Sydd â gradd mewn llenyddiaeth
  • Sy’n mwynhau gweithio mewn tîm a datblygu perthynas dda gyda chyd-weithwyr
  • Sy’n mwynhau gweithio ar gyllido a data chyllidol

£26,999 – £30,507 a 21 diwrnod o wyliau (pro rata)

Hyd at 28 awr yr wythnos

Manylion pellach: https://llyfrau.cymru/swyddi-gwirfoddoli/ neu e-bostiwch menai.williams@llyfrau.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Llyfrau Cymru
Math o swydd
Llawrydd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Ionawr 2022