Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Datblygu Iechyd a Lles

Dyddiad cau: 27 Ionawr 2022

Mae’r rôl hon yn ddifyr ac amrywiol, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli prosiectau lles dyrannol, yn gweithio gyda rhagor o bartneriaid i adnabod atebion arloesol i hysbysu ein hymateb i anghenion lles y gweithlu a hefyd i ddatblygu offer ac adnoddau i danategu’r cyflwyniad o fframwaith iechyd a lles.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru
Disgrifiad swydd
Swyddog-Datblygu-Iechyd-a-Lles-AA-2.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Ionawr 2022